Ülkemiz  gelişmiş ve gelişmekte olan  ülkeleri içerisinde en fazla genç nüfusa sahip ülkeler arasında sayılmakta. Bu durum hem avantaj hem de dezavantaj olarak önümüzde durmaktadır. Enerji dolu gençlerimize iş olanakları ve kendi geleceklerini güvence altına alacak kendi işlerini kurmaları için gereken mekanizmaları kuramadığımız takdirde  karanlık bir gelecek bizleri bekliyor. Bir ülkenin kalkınma başarısı orada yaşayan eğitimli genç nüfusun varlığı, bunların  üretime katılma  gücü ve katma değeri yüksek ürünler üretmesiyle doğru orantılıdır. Gençlerimize kendi güzel geleceklerini oluşturma olanaklarını sunmadıkça zengin, refah ve kendine yeten bir ülke olmamız zordur, bunun yolu da onları çok iyi eğitmek ve iş imkanları sağlamak la mümkün olabilir. Nüfus artışıyla birlikte işsizlerin çoğalmasıyla   dünyada ve ülkemizde mevcut işletmelerin istihdam yaratma kapasiteleri sürekli düşüyor. İşletmeler maliyet artışlarıyla baş edebilmek ve rekabet nedeniyle maliyetlerini düşürmek zorundalar, bu nedenle daha az çalışanla nasıl daha fazla üretirim yaparım arayışlarına yöneliyorlar.Teknolojinin gelişmesi daha az insanla daha çok iş görmenin yollarını da açıyor. Nüfusun artış oranıyla   iş bulabilenlerin sayısı aynı oranda artmıyor. Bu durum katlanarak büyümekte.Peki bu nu tersine çevirmek mümkün mü ? İstihdamı nasıl daha hızlı ve etkili artıra biliriz? Dünyada örnekleri bir çok ülkede denenmiş ve görülmüş uygulamalar var: Girişimcilikle kalkınma modeli. Ülkemiz girişimciliği bir kalkınma modeli olarak benimser ve uygularsa istihdamın tıkanan damarları  açılabilir. Girişimcilik istihdam demek, üretim artışı demek, refah demek, milli gelirin büyümesi demektir.Peki nasıl bir model geliştirilebilir?  Öncelikle girişimcilere İşlerini belirli bir düzeye getirene kadar vergiden muaf tutmave  finansal destekler sağlayacak imkanlar yaratılabilir. Yetenekli girişimciler teşvik edilmeli, vergi uygulamaları değiştirilmeli genç girişimcileri iş kurmada zorlayabilecek bürokratik engeller azaltılmalıdır. Devletin sağladığı ya da desteklediği girişimcilik eğitimi ve girişimci danışmanlığı mekanizmaları geliştirilmelidir.  Genç girişimcilere iş kurma destek ve teşvikleri artırılmalıdır. Genç girişimcilere yaptıkları yatırımları için vergi avantajları sağlanmalıdır. Gençlerin  erken yaşlarda girişimciliğe  ilgi göstermesi için ilk  eğitimden başlayarak girişimcilik özendirilmeli ve eğitilmeleri sağlanmalıdır. Bunları sağlayamadığımız takdirde genç kuşaklarımızı kaybetmek durumundayız, bu durum da ülkemizin geleceğinde onulmaz yaralar açacaktır. Çünkü genç işsizler ordusu dünyada ve ülkemizde  devamlı büyümektedir. Sonuçlarını   savaşlar yoksulluk, açlık, göçlerin artması ile  görmekteyiz. Özellikle teknolojik girişim, e ticaret, mobil uygulamalarve  yazılım uygulamalarında gençlerimizin bilgi birikimleri, yaratıcılıkları çok iyi durumdadır. Dünya da hem eğitimli hem de genç nüfusa sahip nadir ülkelerdeniz. Kısacası gençlerimize güvenmeli ve onlara yol açmalıyız. Gençler girişimciliğe özendirilmeli ve desteklenmelidir. Gençliğimiz geleceğimizdir.