Antalya Yaşam Hastanesi' nde görev yapan İç Hastalıkları ve Algoloji Uzmanı Doktor Belgin Küçükkaya, ozon terapinin nasıl uygulandığını ve hangi hastalıklarda tedavi yöntemi olarak kullanıldığını anlattı; 
 
Gaz halindeki farmasötikler ayrıcalıklıdır ve özel uygulama şekilleri gerekmektedir. Medikal ozon/oksijen karışımları göz önüne alındığında, oksijen yalnızca ozon hazırlamak için bir gaz olarak değil, aynı zamanda pratikte uygulanan 1.0 ile 100 µg/ml ozon konsantrasyon aralığına karşılık olarak 0.05 ila maksimum 5.0 % hacim aralığındaki ozona bir solvent olarak kullanılmaktadır.
 
Diğer farmasötiklerde olduğu gibi, medikal ozon, etki alanı açıkça belirlenmiş bir moleküldür. 50 ml’lik tek kullanımlık bir enjektörde (tamamen silikonlanmış ve ozona dirençli) yarılanma ömrü 55 dakika olan medikal ozon gazı hasta yanında hazırlanmalıdır ve yapılacak uygulama biçimine uygun hale getirilmelidir.
Ozonun konsantrasyon ve parçalanma oranı sıcaklık, basınç, hacim akış hızı v.b. farklı parametrelere sıkı bir şekilde bağlı olduğu için, medikal ozon jeneratörleri sürekli konsantrasyon kontrolünü sağlamak için bir ölçüm cihazı ile donatılmalıdır
 
Ozon (O3),
1. 3 atomlu bir molekül olup, oksijenin (O2) kimysal kuzenidir.
2. 1840 yılında Avusturyalı kimyager Christian Schönbein tarafından keşfedildi.
3. Oda sıcaklığında, gaz halinde bulunur. Renksiz ve kendine has kokusu vardır.
4. Atmosferdeki ozon, radyasyon kalkanı olarak görev almaktadır
5. Endüstride ise gıda ve sterilizasyon için kullanılmaktadır.
6. Tıbbi kullanım için ise, tıbbi ozon gazı, özel jeneratörlerde saf oksijenin yüksek voltaj farkından geçmesiyle elde edilir. Jeneratördedn çıkan bu gazınsadece %3-%5 ozon, %95 ise saf oksijenden oluşmaktadır.
7. Ozon unstabil (kararsız) bir gazdır. Bu nedenle kiysal tepkimelere daha kolay girer ve daha hızlı biyolojik cevap oluşturur.
8. Bu etkilerinde dolayı aktif-Süperoksijen olarak adlandırılır.
9. Biyolojik sistemlerdeki ozon terapinin etkileri :
ANTİOKSİDAN , DOLAŞIM SİSTEMİ DÜZENLEYİCİ, AĞRI GİDERİCİ, DOKU OKSİJENASYONU ARTIRICI, METABOLİZMAYI ARTIRICI, ANTİENFLAMATUVAR, İMMÜN SİSTEMİ DÜZENLEYİCİ, ANTİMİKROBİK+ ANTİMİKOTİK , DETOKS
 
Medikal ozon kurallara uygun olarak uygulandığı taktirde tamamen güvenli, pratik, etkili ve ucuzdur. Diğer tıbbi tedavi yöntemlerinde de olduğu gibi % 100 garanti hiçbir zaman vaad edilemez. Tedavi başarısı, uygulanan duruma, hastalığın ve hastanın genel sağlık durumuna bağlıdır ancak ozon tedavi ile hastanın genel durumunda iyileşme ve ağrılarında azalma mutlaka olmaktadır. Tedavi başarı hastanın ve hastalığın durumuna bağlı olduğu gibi uygulanan yönteme, konsantrasyona ve sıklığına bağlıdır.
 
KRONİK YORGUNLUKTA OZONTERAPİ : Stres, yoğun çalışma temposu, zihinsel ve bedensel yorgunluk oksijen eksikliğine neden olur.Oksijen yetersizliğini gösteren bulguların başında, baş ağrısı, bitkinlik, yorgunluk, çalışma gücünün zayıflaması, yaşam sevincinin azalması, erken yaşlanma,  multipl organ disfonksiyonları gelir. Çağımızın hastalığı KRONİK YORGUNLUK SENDROMU' nda kişiler yorgunluk gerektirecek bir iş yapmadığı halde,sanki tonlarca yük taşımış gibi kendini yorgun ve bitkin hissetmekte ve kıpırdayacak güçleri kalmayacak hale gelmektedirler.  Kronik Yorgunluk sendromunun tedavisi oldukça güçtür.
 
ANTIAGING TE OZONTERAPİ : Sağlığımızı kaybetmemizin nedeni çoğunlukla hücrenin işleyişi sırasında oluşan atık(serbest radikal) maddelerdir ki, bunlar vücuttan yeterli süre ve miktarda atılamadıklarında zararlı maddeye (toksinlere) dönüşürler. Stres, yoğun çalışma temposu ,zihinsel ve bedensel yorgunluk ozon (O3) tedavisine çok iyi yanıt verir.Ozonun kırmızı ve beyaz kan hücrelerinin metabolizma akivasyonu ile genel iyilik hali ile kişiler kendilerini yenilenmiş hissetmektedirler. Profesyonel sporcular özellikle bu tedaviden oldukça faydalanmaktadırlar çünkü ozon fiziksel dayanıklılığı arttırmaktadır. Anti-aging’ te amaç yaşlanma  dediğimiz süreci yavaşlatmak ve vücudun organlarının bir bütün içinde ahenkli bir şekilde fonksiyonların devamını sağlamaktır. Ozon sayesinde oksijenin dokular tarafından daha iyi kullanımı sağlanır, bağışıklık sistemi harekete geçirilir, dolayısıyla vücudun kendi antioksidanları ve serbest radikallere karşı savaşan diğer hücreleri de aktive olurlar. Ozon, yaşlanmayı önleyici etkilerin yanı sıra fiziksel dayanıklılığı ve yaşam kalitesini önemli ölçüde arttırır. Cildin de  kendisini yenilemesini sağlar.
 
DETOKSTA OZONTERAPİ : Yağ dokularımızda depolanan toksinler ve kimyasallar, ilaç artıkları, suni kimyasallar ve gıda koruyucular sağlıklı doku ve hücreleri yok ederler. Bu durum hem bir çok hastalığın hem de yaşlanmanın sebebidir. Ozon ile detoks toksinleri vücuttan uzaklaştıran bir tedavidir. Soluduğumuz hava, yediklerimiz ve içtiğimiz su toksinler ve kirletici maddeler yavaşça vücudumuza girerler ve cildimiz vasıtası ile emilirler. Ozonterapi temizleyici bir sistem gibi çalışırak vücuttaki detoksa(zehirden arındırma işlevine) yardımcı olur.
 
DOLAŞIM BOZUKLUKLARINDA OZONTERAPİ: Arteriel dolaşım bozukluklarında diğer semptomların yanı sıra bacaklarda hissedilen soğukluk , kısa yürüyüşler sonrasında ayaklarda hissedilen ağrı alarm veren semptomlardır. Bu klinik tablo ozon tedavinin, görülen en sık endikasyonunu oluşturur . Ozon tedavinin dolaşım bozukluklarındaki başarısı yapılmış bir çok sayıda tıbbi çalışma ile kanıtlanmıştır. Endotel düzeyde nitik oksit düzeyini artırdığı tespit edilmiştir. Ozon tedavisi, klasik tedaviye  tamamlayıcı olarak kombine kullanılabilmektedir
 
GÖZ HASTALIKLARINDA OZONTERAPİ :Yaşa bağlı dolaşım bozuklukları atrofik ve dejeneratif değişikliklerle gözü de etkilemektedir.Örneğin senil makuler dejenerasyon retina merkezinde meydana gelmektedir- vizüel fokusun en keskin oluğu noktadır. Bundan dolayı oluşan sekeler optik sinir atrofisine kadar giden çeşitli derecelerde etkili olmaktadır. Yapılan klinik çalışmalarda (Siena Üniversitesinde)ozon otohemotransfüzyon sonrası 6-8 ay içerisinde vizyonda iyileşmeler kaydedilmiştir.Tedavinin devam ettirilmesi halinde vizüel performansta artış gözlenmiş veya daha kötüye gidiş durdurulmakta olduğu saptanmış.
 
KANSERDE OZONTERAPİNİN YERİ : Kanser hastalarında ozon tedavisi tamamlayıcı tedavi olarak oldukça başarılıdır. Burada ozonun immun sistem (bağışıklık sistemi) aktivasyonunda kullanmaktadır(düşük dozlarla). İmmun hücreler – örneğin lenfositler, yardımcı ve baskılayıcı hücreler, lenfositler ve natural killer hücreler (katil hücreler) – cytokine olarak adlandırılan haberci proteinleri üretmek için ozonun başlattığı biyolojik reaksiyonlar yoluyla aktif hale getirilir. Ozonlanmış kanın hastaya verilmesiyle, pozitif olarak artan bir immün reaksiyonu başlatılır, bu aynı zamanda vücudun genel direncinin ve zindeliğinin artmasına katkıda bulunur.
 
CİLT MANTARLARI VE ENFEKTE CİLT LEZYONLARINDA OZONTERAPİ :Ozonun mantar ve bakterileri yok edici özelliği, 100 yıl boyunca içme suyunun arıtılmasında başarılı bir şekilde kullanıldı. Bu özellikleri, inatçı deri enfeksiyonları ve mantarlarla savaşmakta tıbbi ozonu çok etkili bir tedavi ajanı yapar, özellikle bakteriyel enfeksiyonlu ayaklar, gövdedeki mantar enfeksiyonları, mukozaların fungal / mycotic enfeksiyonlarında faydalıdır. Enfekte yaraların lokal tedavisi, mesela açık yatak yaraları (decubitus ülserler), alt bacağın ülserleri (Ulcus cruris), şeker hastalarının iyileşmeyen yaraları, tıbbi ozonun klasik uygulama alanlarına ait olan prosedürleridir. Burada,  ozonun dezenfektan özelliğinden,  bakterisid ve fungisid etkisinden yararlanırız. Yaranın temizlenmesinden itibaren, düşük dozda ozon uygulayarak iyileşme süreci hızlandırılır.
 
BAĞIRSAK HASTALIKLARI: (proktitis ve kolitis) Enflamasyonlu bağırsak hastalıklarında özellikle erken dönemde, Ozon gazın rektal insüflasyonu şeklinde yapılan lokal uygulamanın çok yararlı olduğu kanıtlanmıştır.
 
VİRUTİK HASTALIKLARDA OZON TEDAVİSİ : Herpes simplex (facial herpes), herpes zoster (shingles);Uçuğun her iki tipi, virüsler tarafından oluşur. dudakların uçuğu (Herpes Labialis), sık sık tekrar eden ve nahoş bir hastalıktır, lokal ozon enjeksiyonu ile başarılı bir şekilde  tedavi edilir. Herpes zosterde, ozonla tamamlayıcı uygulama faydalıdır: ozonlu su kompresleri, lokal dermatom enjeksiyonları veya  ozonlu kan transfüzyonu şeklinde  farklı yolardan tedavi edilebilir.
 
KARACIĞER VİRAL ENFEKSİYONLARI (Hepatit A, B, C): Karaciğerin enflamasyonu, tıbbi ozon için klasik tedaviler arasında sayılır. Hepatit A (HVA = hepatitis virus A) diğerlerine göre problemsiz ve tamamen iyileşebilirken, hepatit B (HVB = hepatitis virus B), sıklıkla kronik bir şekilde seyreder. Burada klasik tıbbi tedavi metodlarına ilave olarak, ozonlu kan transfüzyonu ya da rektal yolla ozon/oksijen gazının kontrollü bir şekilde verilmesi ile başarılı sonuçlar alınmıştır. Aynı yöntemler ayrıca kuluçka süresi yıllar süren ve kronikleşene kadar bir karaciğer hastalığı olarak teşhis edilemeyen hepatit C hastalığına da uygulanır.
 
ENFLAMASYONLU VE DEJENERATİF EKLEM HASTALIKLARI : Enflamasyonlu eklem hastalıklarını üç evreye ayırdığımızda, özellikle evre 1 ve 2, bir başka deyişle ağır kemik deformasyonlarının olmadığı durumlar, medikal ozon uygulamalarına cevap verir. Gonartroz (diz eklemi enflamasyonu) ya da diz ve omuz eklemlerindeki aktif artritik form tedaviye cevap veren sınıfa dahildir. Standart tıbbi metodlara – spesifik egsersiz terapileri – ilave olarak bu gibi durumlarda intraartiküler ozon enjeksiyonu başarıyla uygulanır. Bağışıklık sistemini güçlendirme ve kıkırdak metabolizmasını aktive etme özelliklerine ek olarak burada ozonun tamamıyla antienflamatuar özelliğinden faydalanıyoruz. Genel olarak medikal ozon uygulaması fizik tedavi ile beraber kombine olarak tamamlayıcı amaçla kullanılmaktadır. Romatoid artritte yapılan çalışmalarda akut olmayan durumlarda ozon majör otohemoterapi tamamlayıcı olarak başarılıdır. Burada kullandığımız etkisi antienflamatuar etkidir.
 
DİABET HASTALIĞINDA (Şeker hastalığı) OZON TEDAVİSİ: Pankreas hücrelerinin yenilenmesi ile doğal insülin salınımını arttırıyor hastanın ilaç ihtiyacını azaltıyor
• Şeker hatalığına bağlı yaralarda
• İnsülin direncine bağlı kilo artışında
• İlaç ihtiyacını azaltılmasında kullanılır