Muratpaşa Belediyesi, Kamu İhale Kurumu’nca başlatılan ve tüm mal, hizmet ve yapım ihalelerini kapsayan bilgisayar ortamında elektronik eksiltme ve elektronik ihale sistemine geçiş sürecini tamamladı. Elektronik eksiltme yoluyla ilk ihalesini 9 Ocak’ta yaptı. 

Muratpaşa Belediyesi,  19 Haziran 2018’de resmi gazetede yayımlanan ve mal, hizmet ve yapım ihaleleri için öngörülen bilgisayar ortamında elektronik eksiltme ve elektronik ihale sistemine geçiş sürecini tamamladı. Böylece Muratpaşa’da danışmanlık hizmeti alımı dışında tüm ihalelerini bilgisayar ortamında gerçekleştirmeye başlarken yeni sistem doğrultusunda ilk ihale 9 Ocak’ta yapıldı. 

Belediye Başkanı Ümit Uysal,  yeni sistemin rekabeti arttırılarak kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacağını söyledi. Muratpaşa Belediyesi’nin gerek kamu alımları gerekse ihaleler konusunda kendi sistemini kurmayı başardığını belirten Başkan Uysal, belediyede yerindelik ve fatura olmak üzere tüm satın alma sisteminin ikili bir denetimden geçtiğinin altını çizdi. Bunun beraberinde şeffaflık ve hesap verebilir olmayı getirdiğini kaydeden Başkan Uysal,  bu titiz çalışmanın sonucunda 2017 mali yılını yüzde 99.83’lük bir gerçekleşmeyle tamamladıklarını, 2018 rakamlarının ise Mayıs ayında belli olacağını kaydetti. Başkan Uysal, şöyle konuştu: “Muratpaşa Belediyesi bütçesi, ilçe sakinlerinin ödediği vergilerin toplamıdır. Adına ‘Belediyecilik’ dediğimiz bu kamu hizmetine niteliğini veren de bu bütçeyi nasıl kullandığımız, nasıl daha verimli ve etkin bir hale getirdiğimizdir. Bizim en temel amacımız Muratpaşa’nın ve ilçe sakinlerinin ihtiyaçlarına yönelik kamu hizmeti yaklaşımını hayata geçirmektir. Geride bıraktığımız 5 yıl içinde bunu çok büyük oranda gerçekleştirdiğimizi, toplumun ihtiyaçlarına dönük bir belediyeciliği hayata geçirdiğimizi rahatlıkla ifade edebilirim. Yeni ihale sistemi de, yürümeye devam edeceğimiz bu yolda Muratpaşa anlayışına katkı verecektir.”