Son Araştırmalar Hindiba Kökü liflerinin Çocukların Sindirim Sağlığını desteklediğini ve hastalıklara karşı korumada yardımcı olduğunu gösteriyor. Macaristan’da bulunan Pecs üniversitesi Pediyatri bölümünden Profesör Tamas Decsi ve Szminoetta Lohner tarafından yayınlanan bilimsel araştırma , hindiba kökü lifi tüketiminin 3 ile 6 yaşları arasında anasınıfı çağında çocuklarda sağladıkları faydaları ortaya koydu. Daha önce bu alanda yapılan araştırmalar yeni doğan bebekler ile 2 yaşına kadar olan çocukları kapsarken bu yeni araştırma ilk kez hindiba kökü liflerinin hastalıklara karşı korumada etkilerini 3-6 yaş aralığı için kanıtlamış oldu. 

Sonbahar ve kış aylarında, günlük 6g.'lık dozlarda hindiba kökü lifi takviyesiyle yürütülen insan müdahaleli çalışmanın , hindiba kökü lifinin çocuk sağlığının pek çok alanında katkı sağladığını işaret ediyor. Daha sağlıklı bağırsak mikrobiyota bileşimi, normal aralıklarda daha yumuşak dışkılama ve 3-6 yaş grubundaki çocuklarda daha az enfeksiyon vakası, hindiba kökü lifi tüketiminin sağladığı faydalar arasında gösteriliyor. Çift kör, plasebo kontrollü bir tasarımla altı ay boyunca yürütülen çalışma, hindiba kökü liflerinin çok iyi tolere edildiğini de doğruluyor.

Araştırma, Orafti® inulin  varyantı olarak, hindiba kökü lifinin düzenli tüketiminin, bifidobakteriyel ve laktobasil sayılarını artırarak çocukların bağırsak mikrobiyotalarını desteklediğini kanıtlıyor. Diğer yandan sonuçlar dolaylı olarak hindiba kökü liflerinin anaokulu çağındaki çocuklarda hekim kontrolü gerektirecek daha az ateş ve sinüzit vakası yaşanmasını sağladığını işaret ediyor. Sindirim sağlığı üzerindeki olumlu etkileri ise daha yumuşak dışkılama ile kendini gösteriyor.

Akut enfeksiyon vakaları, özellikle kış aylarında, anaokulu çağındaki çocuklarda sıklıkla karşılaşılıyor. Çocukların sağlığında yaşanan bozukluklar, aynı zamanda sağlık harcamalarında artışa ve çalışan ebeveynlerinde mesai kaybına yol açabiliyor. Yürütülen bu son araştırma bu tür enfeksiyon risklerinin, çocukların günlük beslenme düzenine eklenen, hindiba kökü lifi, Orafti® inulin, ile azaltılabileceğini ve çocukların hastalıklara karşı koruma kalkanlarının güçlendirilebileceğini belirtiyor. 

BENEO Yasal Düzenlemeler ve Beslenme İletişimi Başkan Yardımcısı Anke Sentko: “Yürütülen bu çalışma, bu yaş grubu için de hastalıkları önlemede beslenmenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Gündelik tercihlerde yapılan küçük değişiklikler, daha hastalıklar baş göstermeden sağlıkta iyileşme yaşanmasını sağlayabiliyor. Ayrıca sonuçlar mikrobiyota kompozisyonunun ne kadar önemli olduğunun bir kez daha altını çiziyor. Araştırma sonuçlarından elde edilen en heyecan verici sonuç ise kullanılan hindiba kökü lifleri ile, vücudun doğal savunma kalkanlarını güçlendirmenin mümkün olması.” diyor.