Şiddetli baş ağrısı ve bilinç bulanıklığı ile Medical Park Antalya Hastane Kompleksi’ne getirilen 59 yaşındaki hasta çekilen tomografide beyin kanaması saptanması üzerine yapılan anjiyografide beyin damarlarının dördünde şişerek balonlaşma (anevrizma) tespit edildi. Hastaya Girişimsel Radyoloji Bölümü hekimi Doç. Dr. Aykut Recep Aktaş tarafından aynı seansta 3 anevrizmasına birden damar içinden kapalı yöntemle tedavi yapıldı. Ameliyat yaklaşık 4.5 saat sürdü. Başarılı geçen operasyonun ardından üç gün hastanede gözetim altında tutulan hasta taburcu edildi. 

Doç. Dr. Aykut Recep Aktaş, hastanın beyin kanamasından dolayı bilinci kapalı olarak acil servise getirildiğini ileterek yapılan işlemi şöyle anlattı: “Kapalı yöntemde beyin anevrizmalarının birçoğu koillenerek veya stentleme yöntemi ile tedavi edilebilir. Bunun için hastalara kan sulandırıcı ilaç verilmesi gerekmektedir. Bizim hastamızda kanama olduğu için kan sulandırıcı ilaç kullanamadık ve her birinden kanamış olma ihtimaline karşı beynin hem sağında hem de solunda bulunan üç adet anevrizmasına aynı anda müdahalede bulunduk.” 

Anevrizmaların kafa tabanında yer alması açık ameliyatla hepsinin birden aynı seansta tedavi edilebilmesini oldukça güçleştirmektedir. Anevrizma hastalarında, baş ağrısı ve dengesizlik önemli bir bulgu olup beyin tomografi veya MR anjiyosunda anevrizmadan şüphelenilmesi durumunda daha net bilgi veren kasık anjiyosu DSA işlemi ile tanısı konup ve tedavisi planlanmaktadır. Aktaş, bununla ilgili olarak; “Hastamızın anevrizmaları, balon yardımlı koilleme işlemi ile açık ameliyata oranla oldukça kısa bir sürede tedavi edilmiştir. Herhangi bir kesi uygulanmadığı için yara iyileşmesi süresine ihtiyaç olmadan ikinci gün yoğun bakımdan çıkartılıp ertesi gün evine taburcu edilmiştir. Hastamızın yaşamının bundan sonraki bölümünü daha sağlıklı geçirmesini diliyorum." dedi. 

Doç. Dr. Aykut Recep Aktaş, beyin anevrizma tedavisinin hayati önem taşıdığını belirterek şu sözleri ekledi: “Beyin anevrizması (damar baloncuğu), hayatın herhangi bir döneminde baş ağrısı dışında herhangi bir belirti vermeyebilir. Ancak kanaması durumunda, beynin içine geçen kan miktarına bağlı olarak; görme, denge, kuvvet kaybı, bilinç bulanıklığı, konuşma bozukluğu, felç ve hatta ölüme sebebiyet verebilir. Bu durumda iki türlü tedavi seçeneği vardır. Birincisi, açık cerrahi ile beyin damarına dışarıdan “klipleme” dediğimiz toka tarzında bir metalik cihaz yerleştirilerek yapılır. İkincisi ise, kapalı yöntem dediğimiz “koilleme”  yöntemiyle kasık damarından girilerek anevrizma içerisine saç telinden daha ince titanyum teller ile tıkama işlemi yapılarak bir daha kanamasına engel olunur. Hastaların birçoğu tamamen düzelirken bir kısmının da kanama nedeniyle beyin omurilik sıvısının dolaşımı bozulmaktadır. Beyin ödemi ve vazospazm (damar büzüşmesi) gibi nedenlerden dolayı hastalar hayatını kaybetmektedir. Anevrizmalar bir kere kanayınca tekrar kanama riski oldukça yüksektir. Beyine geçen kan miktarıyla orantılı olarak beynin omurilik sıvısının dolaşımının bozulma olasılığı artacağından bir an evvel ya cerrahi olarak ya da anjiografi ile kapalı olarak tedavi edilmesi gerekmektedir.”